A Revista       Buscar en Rexurga       Bases de Datos Gratuítas       Novas       Participación       O Dato Útil       Ligazóns   
  Martes, 21 de marzo de 2023
Buscar en Rexurga > As Nosas Leis
Índice por materias


A  C  D  F  G  I  L  M  P  R  S  T  U  V 
 
(Sin determinar)
A
 
Administración local
·Comentario á Lei 5/97, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia · Nº 17 Pax. 347 · (CARBALLEIRA RIVERA, María-Teresa)

·Comentario á Lei 5/97, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia · Nº 19 Pax. 221 · (CARBALLEIRA RIVERA, María-Teresa)

·Comentario á Lei 5/97, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia · Nº 18 Pax. 359 · (CARBALLEIRA RIVERA, María-Teresa)
 
Administración pública
 
Agricultura
 
Arrendamentos rústicos
C
 
Caixas de aforro
·Legislación gallega de cajas de ahorro (de la Ley 7/1985 a la Ley 4/1996) · Nº 20 Pax. 263 · (GARCÍA LLOVET, Enrique e CAMBA CONSTENLLA, Carmen)
 
Caza
·Comentarios a la Ley de Caza de Galicia · Nº 21 Pax. 269 · (PIÑEIRO AMIGO, José-Manuel)
 
Consello Consultivo de Galicia
·Lei 9/1995, do 10 de novembro, do Consello Consultivo de Galicia. · Nº 11 Pax. 447. · (CÓLERA LEIRADO, José-Ramón)
 
Consentimento informado
 
Consumidores e usuarios
 
Contaminación acústica
 
Contaminación atmosférica
 
Cooperativas
·Liñas xerais da primeira Lei de Cooperativas de Galicia · Nº 22 Pax. 245 · (TATO PLAZA, Anxo)
D
 
Defensa da competencia
·El Tribunal Galego de Defensa da Competencia · Nº 43 Pax. 447 · (VARELA, Fernando, VARELA, José-Antonio e VEZ, Alfonso)
F
 
Farmacias
·Lei de Ordenación Farmacéutica de Galicia · Nº 23 Pax. 313 · (GARCÍA LLOVET, Enrique)
 
Fundacións
·Lei 12/2006, do 1 de decembro, de Fundación de Interese Galego ·  · (CÓLERA LEIRADO, José Ramón)

·Las fundaciones de interés gallego. Regulación y juicio crítico. · Nº 30 Pax. 335 · (NIETO ALONSO, Antonia)
G
 
Gandería
·La competencia autonómica en materia Ganadera. Su desarrollo legislativo. · Nº 10 Pax. 305 · (SARMIENTO MÉNDEZ, José-Antonio)
I
 
Igualdade de oportunidades
L
 
Lei de dereito civil de Galicia
·Lei 2/2006, do 14 de xuño, de Dereito Civil de Galicia. Nº 48  ·  · ((Sin Determinar))

·Documento inicial para a posible actualización da Lei de dereito civil de Galicia. · Nº 35 Pax. 347 · (COMISIÓN SUPERIOR PARA O ESTUDIO DO DESENVOLVEMENTO DO DEREITO CIVIL GALEGO.)
 
Lei do solo
 
Lexislación electoral
 
Ley e regulamento
 
Lingua Galega
·A lei de normalización lingüistica de Galicia · Nº 2 Pax. 401 · (GARCÍA RAMOS, Daniel)
M
 
Montes veciñais en mancomún
·Breves notas sobre o regulamento dos montes veciñais en mancomún. · Nº 0 Pax. 333 · (RAPOSO ARCEO, Juan-Jesús)
P
 
Pesca
·Reflexiones sobre la Ley de Pesca de Galicia (6/1993, de 11 de mayo). · Nº 5 Pax. 358 · (PIÑEIRO SÁNCHEZ, Miguel-Jerónimo)
 
Planificación do territorio
 
Protección ambiental
 
Protección da natureza
R
 
Recurso de casación civil
·Reflexiones acerca de la Ley sobre el Recurso de Casación Civil de Galicia. · Nº 4 Pax. 319 · (NOGUEIRA ROMERO, Santiago)
 
Réxime financeiro e orzamentario
S
 
Servicios sociais
T
 
Turismo
·Comentario á Lei 9/97, do 21 de agosto de Promoción e ordenación do Turismo en Galicia · Nº 16 Pax. 381 · (FERREIRA FERNÁNDEZ, Antonio-Javier)
U
 
Urbanismo
V
 
Voluntariado
·Apuntes sobre la Ley 3/2000, de 22 de diciembre, del voluntariado en Galicia. · Nº 31 Pax. 313 · (IGLESIAS REDONDO, Julio-Ignacio)


     > Índice por autores
     > Índice por materias
     > Índice por categorias
     > Índice por orde cronolóxicaOs arquivos nos que figure que foron publicados nun número inferior ao 20 non están dispoñibles neste acceso.
Poden ser consultados nos exemplares en soporte papel.
rexurga.es (Revista Xurídica Galega)
e-mail: rexurga@rexurga.es
 
Páxina optimizada para 800x600, © rexurga.es
 Presentación   |   Subscribirse 
 Xurisprudencia   |   Colaboracións   |   As Nosas Leis 
 Lexislativa   |   Xurisprudencia   |   Ditames 
 Novas de Rexurga   |   Quiosco de Prensa   |   Novas da Xunta de Galicia 
 Documentos de Interese   |   Xanela Aberta   |   Foro 
 Calendario Festivo   |   Tipo de Xuro Xeral   |   Salario Mínimo Interprofesional   |   Indemnizacións Laborais   |   Directorio de Xulgados 
 Normas Urbanísticas en Galicia   |   Mapas de Galicia   |   Meteoroloxía   |   Cámaras Web 
 Administracións Xudiciais e Fiscais   |   Editoriais Xurídicas   |   Tribunais   |   Universidades