A Revista       Buscar en Rexurga       Bases de Datos Gratuítas       Novas       Participación       O Dato Útil       Ligazóns   
  Venres, 19 de abril de 2024
Buscar en Rexurga > As Nosas Leis
Índice por categorías


A  C  D  F  I  P  R  S  V 
A
 
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA.
 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
 
AGRICULTURA, PESCA E ALIMENTACIÓN
C
 
CONSTITUCIÓN E ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE GALICIA.
 
CONSUMIDORES E USUARIOS
D
 
DEREITO CIVIL DE GALICIA.
·Lei 2/2006, do 14 de xuño, de Dereito Civil de Galicia. Nº 48  ·  · ((Sin Determinar))

·Documento inicial para a posible actualización da Lei de dereito civil de Galicia. · Nº 35 Pax. 347 · (COMISIÓN SUPERIOR PARA O ESTUDIO DO DESENVOLVEMENTO DO DEREITO CIVIL GALEGO.)

·El acceso a la propiedad rústica. La Ley 3/1993, de 16 de abril, sobre la aparcería y el arrendamiento histórico. · Nº 9 Pax. 299 · (LORENZO MERINO, Fernando-José)

·Reflexiones acerca de la Ley sobre el Recurso de Casación Civil de Galicia. · Nº 4 Pax. 319 · (NOGUEIRA ROMERO, Santiago)

·Breves notas sobre o regulamento dos montes veciñais en mancomún. · Nº 0 Pax. 333 · (RAPOSO ARCEO, Juan-Jesús)
 
DEREITO MERCANTIL.
·O Estatuto Galego do Consumidor e Usuario. · Nº 1 Pax. 379 · (BERCOVITZ, Alberto)
F
 
FAMILIA E ASUNTOS SOCIAIS.
I
 
INSTUTICIÓNS POLÍTICAS.
·Lei 9/1995, do 10 de novembro, do Consello Consultivo de Galicia. · Nº 11 Pax. 447. · (CÓLERA LEIRADO, José-Ramón)
P
 
PATRIMONIO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA.
 
POLÍTICA AMBIENTAL.
 
POLÍTICA ECONÓMICA.
·Comentario á Lei 9/97, do 21 de agosto de Promoción e ordenación do Turismo en Galicia · Nº 16 Pax. 381 · (FERREIRA FERNÁNDEZ, Antonio-Javier)

·Legislación gallega de cajas de ahorro (de la Ley 7/1985 a la Ley 4/1996) · Nº 20 Pax. 263 · (GARCÍA LLOVET, Enrique e CAMBA CONSTENLLA, Carmen)

·Liñas xerais da primeira Lei de Cooperativas de Galicia · Nº 22 Pax. 245 · (TATO PLAZA, Anxo)

·El Tribunal Galego de Defensa da Competencia · Nº 43 Pax. 447 · (VARELA, Fernando, VARELA, José-Antonio e VEZ, Alfonso)
 
POLÍTICA INSTITUCIONAL.
·Lei 12/2006, do 1 de decembro, de Fundación de Interese Galego ·  · (CÓLERA LEIRADO, José Ramón)

·Las fundaciones de interés gallego. Regulación y juicio crítico. · Nº 30 Pax. 335 · (NIETO ALONSO, Antonia)
 
POLÍTICA SANITARIA.
·Lei 3/2001, do 28 de maio, reguladora do consentimento informado e da historia clínica dos pacientes · Nº 33 Pax. 327 · (DOMÍNGUEZ LUELMO, Andrés)

·Lei de Ordenación Farmacéutica de Galicia · Nº 23 Pax. 313 · (GARCÍA LLOVET, Enrique)
 
POLÍTICA SOCIAL.
 
POLÍTICA TERRITORIAL.
R
 
RECURSOS NATURAIS.
·Comentarios a la Ley de Caza de Galicia · Nº 21 Pax. 269 · (PIÑEIRO AMIGO, José-Manuel)
S
 
SOLO E ORDENACIÓN URBANA.
V
 
VIVENDA.


     > Índice por autores
     > Índice por materias
     > Índice por categorias
     > Índice por orde cronolóxicaOs arquivos nos que figure que foron publicados nun número inferior ao 20 non están dispoñibles neste acceso.
Poden ser consultados nos exemplares en soporte papel.
rexurga.es (Revista Xurídica Galega)
e-mail: rexurga@rexurga.es
 
Páxina optimizada para 800x600, © rexurga.es
 Presentación   |   Subscribirse 
 Xurisprudencia   |   Colaboracións   |   As Nosas Leis 
 Lexislativa   |   Xurisprudencia   |   Ditames 
 Novas de Rexurga   |   Quiosco de Prensa   |   Novas da Xunta de Galicia 
 Documentos de Interese   |   Xanela Aberta   |   Foro 
 Calendario Festivo   |   Tipo de Xuro Xeral   |   Salario Mínimo Interprofesional   |   Indemnizacións Laborais   |   Directorio de Xulgados 
 Normas Urbanísticas en Galicia   |   Mapas de Galicia   |   Meteoroloxía   |   Cámaras Web 
 Administracións Xudiciais e Fiscais   |   Editoriais Xurídicas   |   Tribunais   |   Universidades