A Revista       Buscar en Rexurga       Bases de Datos Gratuítas       Novas       Participación       O Dato Útil       Ligazóns   
  Sábado, 15 de xuño de 2024
Buscar en Rexurga > As Nosas Leis
Índice por autores


A  B  C  D  E  F  G  H  I  L  M  N  O  P  R  S  T  V 
 
(Sin Determinar)
·Lei 2/2006, do 14 de xuño, de Dereito Civil de Galicia. Nº 48  ·  · (Lei de dereito civil de Galicia)
A
 
ALMEIDA CERREDA, Marcos
B
 
BERCOVITZ, Alberto
·O Estatuto Galego do Consumidor e Usuario. · Nº 1 Pax. 379 · (Consumidores e usuarios)
 
BÉRTOLO CADENAS, Juan-José
C
 
CARBALLEIRA RIVERA, María-Teresa
 
CÓLERA LEIRADO, José Ramón
 
CÓLERA LEIRADO, José-Ramón
·Lei 9/1995, do 10 de novembro, do Consello Consultivo de Galicia. · Nº 11 Pax. 447. · (Consello Consultivo de Galicia)
 
COMISIÓN SUPERIOR PARA O ESTUDIO DO DESENVOLVEMENTO DO DEREITO CIVIL GALEGO.
·Documento inicial para a posible actualización da Lei de dereito civil de Galicia. · Nº 35 Pax. 347 · (Lei de dereito civil de Galicia)
 
CRESPO PÉREZ, Manuel-Antonio
D
 
DÍAZ MARTÍNEZ, Ana
 
DOMÍNGUEZ LUELMO, Andrés
E
 
ECHEANDÍA MOTA, Ana-María
 
ESPÍN ALBA, Isabel
F
 
FENOR DE LA MAZA Y CORNIDE QUIROGA, Angel
 
FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco
 
FERREIRA FERNÁNDEZ, Antonio-Javier
G
 
GARCÍA LLOVET, Enrique
·Lei de Ordenación Farmacéutica de Galicia · Nº 23 Pax. 313 · (Farmacias)
 
GARCÍA LLOVET, Enrique e CAMBA CONSTENLLA, Carmen
 
GARCÍA NOVOA, Cesar
·Comentario al Texto Refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia. · Nº 25 Pax. 294. · (Réxime financeiro e orzamentario)
 
GARCÍA RAMOS, Daniel
·A lei de normalización lingüistica de Galicia · Nº 2 Pax. 401 · (Lingua Galega)
 
GARCÍA RUBIO, María Paz
 
GONZÁLEZ MARIÑAS, Pablo
 
GONZÁLEZ MÉNDEZ, Amelia
 
GRANDAL NORES, Isabel
H
 
HERNÁNDEZ LÓPEZ, Carlos
I
 
IGLEISAS REDONDO, Julio-Ignacio e CARBALLO FIDALGO, Marta
 
IGLESIAS CASAIS, José Manuel
 
IGLESIAS REDONDO, Julio-Ignacio
L
 
LÓPEZ MIRA, Álvaro-Xosé
 
LORENZO MERINO, Fernando-José
M
 
MIGUEZ MACHO, Luis
 
MIGUEZ MACHO, Luis e RODRÍGUEZ-CAMPOS GONZÁLEZ, Sonia
N
 
NIETO ALONSO, Antonia
 
NOGUEIRA LÓPEZ, Alba
 
NOGUEIRA ROMERO, Santiago
·Reflexiones acerca de la Ley sobre el Recurso de Casación Civil de Galicia. · Nº 4 Pax. 319 · (Recurso de casación civil)
O
 
OTERO SEIVANE, Enrique
P
 
PIÑEIRO AMIGO, José-Manuel
·Comentarios a la Ley de Caza de Galicia · Nº 21 Pax. 269 · (Caza)
 
PIÑEIRO SÁNCHEZ, Miguel-Jerónimo
R
 
RAPOSO ARCEO, Juan-Jesús
·Breves notas sobre o regulamento dos montes veciñais en mancomún. · Nº 0 Pax. 333 · (Montes veciñais en mancomún)
S
 
SANZ LARRUGA, Francisco-Javier
 
SARMIENTO MÉNDEZ, José-Antonio
T
 
TATO PLAZA, Anxo
·Liñas xerais da primeira Lei de Cooperativas de Galicia · Nº 22 Pax. 245 · (Cooperativas)
V
 
VARELA, Fernando, VARELA, José-Antonio e VEZ, Alfonso
·El Tribunal Galego de Defensa da Competencia · Nº 43 Pax. 447 · (Defensa da competencia)


     > Índice por autores
     > Índice por materias
     > Índice por categorias
     > Índice por orde cronolóxicaOs arquivos nos que figure que foron publicados nun número inferior ao 20 non están dispoñibles neste acceso.
Poden ser consultados nos exemplares en soporte papel.
rexurga.es (Revista Xurídica Galega)
e-mail: rexurga@rexurga.es
 
Páxina optimizada para 800x600, © rexurga.es
 Presentación   |   Subscribirse 
 Xurisprudencia   |   Colaboracións   |   As Nosas Leis 
 Lexislativa   |   Xurisprudencia   |   Ditames 
 Novas de Rexurga   |   Quiosco de Prensa   |   Novas da Xunta de Galicia 
 Documentos de Interese   |   Xanela Aberta   |   Foro 
 Calendario Festivo   |   Tipo de Xuro Xeral   |   Salario Mínimo Interprofesional   |   Indemnizacións Laborais   |   Directorio de Xulgados 
 Normas Urbanísticas en Galicia   |   Mapas de Galicia   |   Meteoroloxía   |   Cámaras Web 
 Administracións Xudiciais e Fiscais   |   Editoriais Xurídicas   |   Tribunais   |   Universidades